โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จ.สงขลา รับสมัครพนักงานราชการครู และครูอัตราจ้าง 10 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานราชการ 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท >> คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร
1) วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา
2) วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา

ครูอัตราจ้าง (จ้างเหมาบริการ) 8 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท >> คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร
1) วิชาเอกดนตรีไทย 1 อัตรา
2) วิชาเอกดนตรีสากล 1 อัตรา
3) วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา
4) วิชาเอกสุขศึกษา 1 อัตรา
5) วิชาเอกศิลปะ 1 อัตรา
6) วิชาเอกบรรณารักษ์ 1 อัตรา
7) วิชาเอกคหกรรม 1 อัตรา
8) วิชาเอกเกษตร 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา 20 หมู่ที่ 4 ตําบลฉาง อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 12-19 ตุลาคม 2563 ในเวลาราชการและไม่เว้นวันหยุดราชการ