สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) นักกายภาพบำบัด 4 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,960 บาท/เดือน

 • โรงพยาบาลบ้านตาขุน 1 อัตรา
 • โรงพยาบาลบ้านนาสาร 1 อัตรา
 • โรงพยาบาลพนม 1 อัตรา
 • โรงพยาบาลเกาะพงัน 1 อัตรา

2) พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,960 บาท/เดือน

 • โรงพยาบาลบ้านนาเดิม 2 อัตรา

3) เภสัชกร 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 16,920 – 19,680 บาท/เดือน

 • โรงพยาบาลพระแสง 1 อัตรา
 • โรงพยาบาลไชยา 1 อัตรา

4) นักโภชนาการ 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,960 บาท/เดือน

 • โรงพยาบาลวิภาวดี 1 อัตรา
 • โรงพยาบาลพุนพิน 1 อัตรา

5) นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 13,300 บาท/เดือน

 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 1 อัตรา

6) พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท/เดือน

 • โรงพยาบาลวิภาวดี 1 อัตรา

7) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท/เดือน

 • โรงพยาบาลพระแสง 1 อัตรา
 • โรงพยาบาลท่าชนะ 2 อัตรา

8) พนักงานบริการ 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท/เดือน

 • โรงพยาบาลท่าฉาง 1 อัตรา
 • โรงพยาบาลบ้านนาสาร 1 อัตรา

9) ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท/เดือน

 • โรงพยาบาลท่าชนะ 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ก ลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 12 – 19 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (แต่งกายสุภาพ)

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

error: กรุณาอย่าก็อป