โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 16 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล)

 • จำนวน 10 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,250 บาท
 • วุฒิการศึกษา : ม.3-ม.6 หรือเทียบเท่า

2) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม)

 • จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,250 บาท
  วุฒิการศึกษา : ม.3-ม.6 หรือเทียบเท่า

3) พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

 • จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,250 บาท
 • วุฒิการศึกษา : ม.3-ม.6 หรือเทียบเท่า

4) พนักงานเปล

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,250 บาท
 • วุฒิการศึกษา : ม.3-ม.6 หรือเทียบเท่า
 • เพศชาย

5) พนักงานเก็บเงิน

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,460 บาท
 • วุฒิการศึกษา : ปวช.สาขาพาณิชยการ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร (ต้องแต่งกายสุภาพ) ติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา ตั้งแต่วันที่ 15-21 กันยายน 2563 09.00 น. -16.00 น. (พักเที่ยง)

*ค่าธรรมเนียม 50 บาท

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

error: กรุณาอย่าก็อป