ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการครู (เอกทั่วไป) 4 อัตรา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการครู (เอกทั่วไป) 4 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
  • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาวิชาเอกทั่วไป
  • เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านงานการศึกษาพิเศษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 132 หมู่ที่ 3 ตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 8-14 ตุลาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ