โรงพยาบาลยะลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) พนักงานเก็บเอกสาร 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท
2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าจ้าง 10,200 บาท
3) เจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ) 1 อัตรา ค่าจ้าง 10,200 บาท
4) เจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา ค่าจ้าง 10,200 บาท
5) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 3 อัตรา ค่าจ้าง 12,240 บาท
6) นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ค่าจ้าง 10,200 บาท
7) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าจ้าง 15,960 บาท
8) นักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา ค่าจ้าง 15,960 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา ชั้น 6 (อาคารตึก 7 ชั้น) โทรศัพท์ 0-7324-4711 ต่อ 189,251 ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป