สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 13 อัตรา

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) พนักงานขับรถยนต์ (รถตู้ปรับอากาศ/กระบะ)

 • จำนวน 5 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 10,800 บาท
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)

2) พนักงานขับบรรทุก 6 ล้อ

 • จำนวน 2 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 14,000 บาท
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)

3) พนักงานซักรีดเครื่องแบบปฏิบัติงานเครื่องสูง

 • จำนวน 2 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 9,300 บาท
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)

4) พนักงานทำความสะอาด

 • จำนวน 2 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 9,300 บาท
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)

5) พนักงานรักษาความปลอดภัย

 • จำนวน 2 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 12,000 บาท
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จพสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 14 พังงาตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร. 076 679 586 (ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร)

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

error: กรุณาอย่าก็อป