โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 104 อัตรา

ตรวจสอบวุฒิการศึกษาแต่ละตำแหน่ง >> ในประกาศรับสมัคร

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
2) นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา เงินเดือน 14,230 บาท
3) นักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
4) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 อัตรา เงินเดือน 14,430 บาท
5) นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา เงินเดือน 11,650 บาท
6) วิศวะ (โยธา/ก่อสร้าง) 1 อัตรา เงินเดือน 17,980 บาท
7) นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 10,440 บาท
8) นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 12,960 บาท
9) นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,040 บาท
10) บรรณารักษ์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,040 บาท

11) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 8,150 บาท
12) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 8,150 บาท
13) เจ้าพนักงานพัสดุ 3 อัตรา เงินเดือน 8,750 บาท
14) เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 8,150 บาท
15) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 8,990 บาท
16) ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,650 บาท
17) ผู้ช่วยพยาบาล 10 อัตรา เงินเดือน 10,350 บาท
18) ผู้ช่วยทันตแพทย์ 7 อัตรา เงินเดือน 7,740 บาท
19) ช่างต่อท่อ 1 อัตรา เงินเดือน 12,140 บาท
20) ช่างฝีมือทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 7,580 บาท

21) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการพยาบาล) 19 อัตรา เงินเดือน 8,360 บาท
22) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานเวชกรรมสังคม) 6 อัตรา เงินเดือน 6,560 บาท
23) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 อัตรา เงินเดือน 7,940 บาท
24) พนักงานประจำห้องทดลอง 14 อัตรา เงินเดือน 8,060 บาท
25) พนักงานประจำห้องยา 12 อัตรา เงินเดือน 7,760 บาท
26) พนักงานประกอบอาหาร 4 อัตรา เงินเดือน 8,660 บาท
27) พนักงานประจำตึก 5 อัตรา เงินเดือน 8,360 บาท
28) พนักงานเปล 4 อัตรา เงินเดือน 8,360 บาท
29) พนักงานบริการ (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) 1 อัตรา เงินเดือน 6,560 บาท
30) พนักงานบริการ (กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน) 1 อัตรา เงินเดือน 6,560 บาท

31) พนักงานซักฟอก 6 อัตรา เงินเดือน 8,060 บาท
32) พนักงานรับโทรศัพท์ 1 อัตรา เงินเดือน 8,060 บาท
33) พนักงานขับรถยนต์ 4 อัตรา เงินเดือน 10,760 บาท
34) พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา เงินเดือน 8,960 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 โรงพยาบาลปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 16-18 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

error: กรุณาอย่าก็อป