โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล ( T-License ) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,500 บาท
2) ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล ( C-License ) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 12,000 บาท
3) ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ( C-License ) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 12,000 บาท
4) ผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง ( C-License ) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 12,000 บาท
5) เจ้าหน้าที่โภชนาการและอนามัย 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,500 บาท
6) พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป 2 อัตรา ค่าตอบแทน 8,000 บาท
7) ผู้ปฏิบัติการสอนวิชาพลศึกษา 8 อัตรา ค่าตอบแทน 9,500 บาท

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 7-16 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ หรือสอถถามรายละเอียดได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โทร) 054-652245 หรือ https://www.facebook.com/AdminPPU2560/