งานในหน่วยงานราชการ จ.เชียงใหม่ ช่วงต้นเดือนกันยายน 2563

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 6 อัตราสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา
1.งานธุรการและบันทึกข้อมูล 2 อัตรา (เชียงใหม่ 1 อัตรา,ฝาง 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท)
2.งานขับรถยนต์ 3 อัตรา เงินเดือน 11,000 บาท
3.งานทำความสะอาด 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8-14 กันยายน 2563
คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตราโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา
1.ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท
2.ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท
3.เจ้าหน้าที่สำนักงาน 2 อัตรา เงินเดือน: 8,500 บาท (ปริญญาตรี)
**สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน 1 อัตราคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน 1 อัตรา เงินเดือน 20,250 บาท
สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กันยายน 2563
คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) รับสมัครจ้างเหมาปฏิบัติเพื่อช่วยปฏิบัติงานกฎหมายสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) รับสมัครจ้างเหมาฯ งานกฎหมาย 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8-14 กันยายน 2563
คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่น ๆ ที่น่าสนใจในช่วงต้นเดือนกันยายน 2563

กรมการปกครอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 14,510 อัตรากรมการปกครอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 14,510 อัตรา
สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2563
คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 133 อัตรา
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3-11 กันยายน 2563
คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม

error: กรุณาอย่าก็อป