โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา

เงินเดือน 11,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในวิชาเอกภาษาไทย
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ออกให้

วิธีการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องอำนวยการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 21-31 สิงหาคม 2563 ในเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร