โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน รับสมัครพนักงานราชการครู 5 อัตรา

อัตราว่าง

  • กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จํานวน 1 อัตรา
  • กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา
  • กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกการเงินและการบัญชี จํานวน 1 อัตรา
  • กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกเกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
  • กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกการศึกษาพิเศษ จํานวน 1 อัตรา

*ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

*ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

การรับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตําแหน่งครูผู้สอน ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 19 – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (ในวันเวลาราชการ)