โรงเรียนกาวิละอนุกูล จ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการครู 9 อัตรา

สาขาวิชาเอก

1) การศึกษาพิเศษ 1 อัตรา
2) ดนตรีศึกษา 1 อัตรา
3) ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
4) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา
5) คณิตศาสตร์ 1 อัตรา
6) ภาษาไทย 1 อัตรา
7) คหกรรมศาสตร์ (อาหาร) 1 อัตรา
8) คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
9) บรรณารักษ์ศาสตร์ 1 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนกาวิละอนุกูล ระหว่างวันที่ 14-20 ตุลาคม 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

error: กรุณาอย่าก็อป