เทศบาลตำบลเนินพระ จ.ระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง 21 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท
2) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง) 1 อัตรา ค่าตอบแทน+ค่าครองชีพ 11,400 บาท
3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ค่าตอบแทน+ค่าครองชีพ 11,400 – 13,285 บาท
4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา ค่าตอบแทน+ค่าครองชีพ 11,400 – 13,285 บาท
5) ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท
6) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง) 1 อัตรา ค่าตอบแทน+ค่าครองชีพ 11,400 – 13,285 บาท
7) พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา ค่าตอบแทน+ค่าครองชีพ 11,400 บาท
8) ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท
9) ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท
10) ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท
11) ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท
12) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา ค่าตอบแทน+ค่าครองชีพ 11,400 – 13,285 บาท
13) คนงานทั่วไป 8 อัตรา ค่าตอบแทน+ค่าครองชีพ 10,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้สนใจขอใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (หลังเก่า) ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 7 – 26 ตุลาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ)

โทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร 081-591-5616 , 038-623-970