โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการครู 5 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานราชการครู

1) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2) วิชาเอกการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
3) วิชาเอกช่างเชื่อม จำนวน 1 อัตรา
4) วิชาเอกเกษตร จำนวน 1 อัตรา
5) วิชาเอกศิลปอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 13-19 ตุลาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ