การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้าง 15 อัตรา

โดยปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา (จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, สุรินทร์ และบุรีรัมย์)

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)

 • จำนวน 6 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,690 บาท
 • คุณวุฒิสำหรับเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากําลัง/ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • กรณีผู้สมัครไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากําลัง

2) ผู้ช่วยช่าง

 • จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,690 บาท
 • คุณวุฒิสำหรับเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากําลัง/ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • กรณีผู้สมัครไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากําลัง

3) ผู้ช่วยบัญชี

 • จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,690 บาท
 • คุณวุฒิสำหรับเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี
 • กรณีผู้สมัครไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี

4) ผู้ช่วยพัสดุ

 • จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,690 บาท
 • คุณวุฒิสำหรับเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี/พาณิชยการ/การจัดการโลจีสติกส์
 • กรณีผู้สมัครไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี/การเงินและการธนาคาร/การจัดการโลจีสติกส์

5 ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

 • จำนวน 3 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,690 บาท
 • คุณวุฒิสำหรับเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี/การเลขานุการ/พาณิชยการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • กรณีผู้สมัครไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การตลาด/บัญชี/การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป/การจัดการธุรกิจค้าปลีก/การจัดการโลจีสติกส์/การจัดการสํานักงาน/การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การรับสมัคร

ผู้สมัครสามารถดำเนินการสมัครสอบทางระบบออนไลน์ https://www.pea.co.th/ne3 พร้อมอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ ตามที่ กฟภ. กำหนด ภายในวันที่ 15-18 กันยายน 2563

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

ลิงค์สำหรับสมัครออนไลน์

error: กรุณาอย่าก็อป