กองจัดการโรงงาน 6 การยางแห่งประเทศไทย รับสมัคร 16 อัตรา

กองจัดการโรงงาน 6 การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงาน 16 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1). นักวิทยาศาสตร์ (QA) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ กรณีจบปริญญาตรี เคมี เรียนเคมีมาไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต หรือจบเทคโนโลยียางมาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2). พนักงานทดสอบคุณภาพยาง (Lab) 4 อัตรา เงินเดือน 11,670 บาท

  • วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

3). พนักงานทดสอบคุณภาพยาง (QC) 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท

  • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

4). พนักงานผลิตยาง 4 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท

  • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

5). พนักงานควบคุมยานพาหนะ 3 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท

  • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

6). พนักงานช่าง 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท

  • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

7). เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์รับซื้อผลผลิต 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท

  • ไม่ระบุคุณสมบัติ

วิธีการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร ได้ที่แผนกบริหารทั่วไป การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 6 เลขที่ 123 หมู่ 2 ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

error: กรุณาอย่าก็อป