สำนักงาน พมจ.ชัยภูมิ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

สำนักงาน พมจ.ชัยภูมิ รับสมัครพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

รายละเอียดตำแหน่ง

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาการเงินและบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น ที่มีการเรียนบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

วิธีการสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร 0-4405-6550

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

error: กรุณาอย่าก็อป