โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท
2) เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท
3) นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา ค่าตอบแทน 19,500 บาท
4) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท
5) พยาบาลวิชาชีพ 9 อัตรา ค่าตอบแทน 19,500 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอํานวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สุภาพบุรุษ สวมกางเกง สุภาพสตรีสสวมกระโปรง สวมเสื้อ โดยสอดชายเสื้อไว้ ในกางเกงหรือกระโปรง ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน)