เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 7 จ.กาญจนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 320 อัตรา

เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 7
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
จํานวน 320 อัตรา เงินเดือน 17,000 บาท/เดือน

เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 7 จ.กาญจนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 320 อัตรา
เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 7 จ.กาญจนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 320 อัตรา