วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

1) ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

2) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา คือ

  • ครูอัตราจ้างสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  • ครูอัตราจ้างสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 2 อัตรา
  • ครูอัตราจ้างสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 1 อัตรา

3) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 4 อัตรา

  • เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

** รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 22 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องงานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

*สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://web.facebook.com/288424765099467