โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จ.ลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู 14 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
2) กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ 5 อัตรา
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
4) กลุ่มวิชาดนตรีไทย 1 อัตรา
5) กลุ่มวิชาภาษาไทย 1 อัตรา
6) กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 อัตรา
7) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา
8) กลุ่มวิชาการเงิน/ บัญชี 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกลุมงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ