โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

  1. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 8,146 บาท (เพศชาย วุฒิปวส.ทุกสาขา)
  2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 8,146 บาท (เพศหญิง วุฒิปวส.สาขา
    วิชาการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตั้งแต่วันที่ 13-27 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

error: กรุณาอย่าก็อป