โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จ.อุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการครู 9 อัตรา

พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

1) วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
2) วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
3) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
4) วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
5) วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา
6) วิชาเอกสุขศึกษาหรือสาธารณสุขชุมชน 1 อัตรา
7) วิชาเอกเกษตรกรรม (พืชศาสตร์) 1 อัตรา
8) วิชาเอกจิตวิทยาคลีนิกหรือจิตวิทยาการศึกษา (ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครู) 1 อัตรา
9) วิชาเอกบัญชี (ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครู) 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 500 หมู่ 24 ตําบลขามใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ตั้งแต่วันที่ 14 – 22 ตุลาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ