มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ตาก) รับสมัครเจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลราชการในพื้นที่ที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถสอบถามร

Read more
error: กรุณาอย่าก็อป