โรงพยาบาลธัญบุรี จ.ปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 24 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) พยาบาลวิชาชีพ (ค่าจ้างวันละ 650 บาท) 6 อัตรา
2) นักวิชาการสาธารณสุข (ค่าจ้างวันละ 480 บาท) 1 อัตรา
3) นายช่างเทคนิค (ค่าจ้างวันละ 331 บาท) 1 อัตรา
4) นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ค่าจ้างวันละ 650 บาท) 4 อัตรา
5) ผู้ช่วยพยาบาล (ค่าจ้างวันละ 370 บาท ) 5 อัตรา
6) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ค่าจ้างวันละ 331 บาท) 5 อัตรา
7) พนักงานเปล (ค่าจ้างวันละ 331 บาท) 2 อัตรา

*คุณสมบัติโปรดกดอ่านในประกาศรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือกและคัดเลือก

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 4 ตึก 4 ชั้น โรงพยาบาลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 15 – 22 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 02 577 2500 ต่อ 455