โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) หลายอัตรา

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) หลายอัตรา

ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) พยาบาลวิชาชีพ 20 อัตรา ค่าจ้างวันละ 655 บาท
2) ผู้ช่วยพยาบาล ไม่จำกัดจำนวน ค่าจ้างวันละ 400 บาท
3) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ไม่จำกัดจำนวน ค่าจ้างวันละ 325 (กลุ่มงานเวชกรรมสังคม) / 375 บาท (กลุ่มการพยาบาล)
4) พนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 375 บาท
5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4 อัตรา ค่าจ้างวันละ 375 บาท
6) พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 3 อัตรา ค่าจ้างวันละ 325 บาท
7) พนักงานบริการ 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 325 บาท
8) พนักงานรับโทรศัพท์ 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 325 บาท
9) ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 325 บาท
10) พนักงานซักฟอก 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 325 บาท /เพศชาย
11) นายช่างเทคนิค (ปวส.) 6 อัตรา ค่าจ้างวันละ 375 บาท /เพศชาย
12) นายช่างเทคนิค (ปวช.) 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 325 บาท
13) พนักงานเปล 4 อัตรา ค่าจ้างวันละ 375 บาท
14) พนักงานเก็บเอกสาร 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 325 บาท
15) พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 325 บาท

*วุฒิการศึกษาแต่ละตำแหน่งสามารถ >> กดอ่านในประกาศรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครและสอบคัดเลือก

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ (จนกว่าจะครบอัตรา)