โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งที่ 1-8 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 30 ตุลาคม 2563
1) แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 15,960 บาท
2) นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้าง 13,300 บาท
3) นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 13,300 บาท
4) นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,300 บาท
5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้าง 10,200 บาท
6) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้าง 10,200 บาท
7) เจ้าพนักงานห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,300 บาท
8) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 10,200 บาท

ตำแหน่งที่ 9-12 รับสมัครตั้งแต่วันวันนี้ – 16 ตุลาคม 2563
9) พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท
10) พนักงานบริการ 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท
11) พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท
12) พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท

error: กรุณาอย่าก็อป