โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 22 อัตรา

โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1). นักเทคนิคการแพทย์

 • อัตราว่าง 3 อัตรา
 • ค่าจ้าง 15,960 บาท

2). นักรังสีการแพทย์

 • อัตราว่าง 3 อัตรา
 • ค่าจ้าง 15,960 บาท

3). เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิ ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้องตามประกาศฯ)

 • อัตราว่าง 4 อัตรา
 • ค่าจ้าง 10,200 บาท

4). เจ้าพนักงานพัสดุ (วุฒิ ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้องตามประกาศฯ)

 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • ค่าจ้าง 10,200 บาท

5). เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิ ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้องตามประกาศฯ)

 • อัตราว่าง 2 อัตรา
 • ค่าจ้าง 8,300 บาท

6). เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

 • อัตราว่าง 2 อัตรา
 • ค่าจ้าง 10,200 บาท

7). พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 • อัตราว่าง 5 อัตรา
 • ค่าจ้าง 7,590 บาท

8). พนักงานซักฟอก

 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • ค่าจ้าง 7,590 บาท

9). พนักงานประจำตึก

 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • ค่าจ้าง 7,590 บาท

วิธีการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โรงพยาบาลปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 15-21 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

error: กรุณาอย่าก็อป