กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา

1) กองการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

2) กองคลัง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

3) สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ จำนวน 9 อัตรา
3.1) นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 8 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
3.2) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร